evrensel hukuk ilkeleri ve yasalar çerçevesinde

iş hayatındaki değişime ve gelişime göre, hizmetlerin temel ilke esasları ile model ve niteliğini ''SİZİN İÇİN'' belirliyoruz.

Edindiğimiz MİSYON

Çalışma hayatındaki tüm birey ve grupların; iş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklanan sorunlarının giderilmesinin ve ihtiyaçlarının karşılanmasının bir insan hakkı olduğu anlayışı içinde, sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütününü, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde yürütmek.

Bakış açımız ve VİZYON

Müşterinin belirleyici olduğu günümüzün artan rekabet koşullarında, çalışma hayatındaki ihtiyaç ve beklentileri öngörerek; teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, işbirliğini benimsemiş, müşteri memnuniyetini sürekli ön planda tutan bir ekiple, iş sağlığı ve güvenliği hizmetini ulusal ve uluslararası standartlarda sunan, güvenilirliği ve kalitesiyle lider olmaktır.