is-guvenligi

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işletmenizin tehlike sınıfına göre A, B veya C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip uzmanlarımızı görevlendirmekteyiz.

İş güvenliği Uzmanlarımız yaptıkları firma ziyaretleriyle sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı ve şartlarının sağlanması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi konularında çalışmalar yaparak şartların iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

İş Güvenliği Uzmanlarımız kontrol ve denetlemeler, yönetim toplantıları, saha ziyaretleri ve dokümantasyon ve prosedür incelemeler ile detaylı raporlamalar yapar.

İş Güvenliği Uzmanı Hizmetlerimiz

 • İş Güvenliği İle İlgili Eğitimleri Vermek
 • İşyerinde Gözetim ve Denetim Sistemi Kurmak ve Yönetmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Çalışmalarına Katılmak
 • Yıllık Çalışma Planı Hazırlamak
 • Yıllık Eğitim Planı Hazırlamak
 • İşverene, İş Güvenliği Konusunda Rehberlik ve Danışmanlık Yapmak
 • Alt İşverenlerin Denetimini Yaparak Yönetime Rapor Sunmak
 • Risk Değerlendirmesi Yapmak
 • Acil Durum Planı Hazırlamak
 • Sağlık ve Güvenlik Planı Hazırlamak
 • İç Yönerge Hazırlamak
 • İş İzni Prosedürü Hazırlamak
 • Çalışma Talimatları Hazırlamak
 • İş Kazası Sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu Düzenlemek
 • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlamak
 • Parlayıcı, Patlayıcı, Yanıcı ve Tehlikeli Maddelerle Çalışma Şartlarını Belirlemek
 • Parlayıcı, Patlayıcı, Yanıcı ve Tehlikeli Maddelerin Depolanma Şartlarını Belirlemek
 • Kimyasal Madde Risk Değerlendirmesi Yapmak
 • Kimyasal Maddelerle Çalışma Şartlarını Belirlemek
 • Kimyasal Maddelerin Depolanma Şartlarını Belirlemek
 • Kişisel Koruyucu Donanım Risk Değerlendirmesi Yapmak
 • Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi Konusunda İşverene Tavsiyede Bulunmak
 • Elektrik Güvenliği İle İlgili Gerekli Çalışmaları Yapmak
 • Topraklama Tesisatının Periyodik Kontrollerini Takip Etmek
 • Paratonerin Periyodik Kontrollerini Takip Etmek
 • İş Makinelerinin Periyodik Kontrollerini Takip Etmek
 • Kaldırma Makinelerinin Periyodik Kontrollerini Takip Etmek
 • Basınçlı Kaplar Ve Kazanların Periyodik Kontrollerini Takip Etmek