ergonomi-banner

Ergonomi, maksimum iş güvenliği ve verimlilik sağlamak amacıyla, insanların anatomik ve bilişsel özelliklerinin, çalıştıkları çevre ve sistemlerin incelenmesine ve bu öğeler arasında maksimum uyumun sağlanmasına yönelik çalışmaların bütünü olarak tanımlanabilir. Modern ofisler basit önlemlerle engellenebilecek potansiyel tehlikeler ile doludur.

 

Ergonominin Amacı;

 

– Çalışanların Etkinliğini Arttırmak,

– Gereksiz ve Aşırı Zorlamalardan Kaçınmak,

– Çalışmanın Yöntemli Bir Şekilde Düzenlenmesini Sağlamak,

– Lüzumsuz Aktiviteleri Önlemek,

– İnsan – Makine – Çevre Uyumunu sağlamaktır.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ :

– Ofis Ortamında Elle Kaldırma ve Koruma Yöntemleri

– Üretim Ortamında Elle Kaldırma Ve Koruma Yöntemleri

– Makinelerle Çalışmalarda Ergonomik Kurallar

– Ortam Şartlarının Ergonomi Üzerinde Etkileri

– Sağlık Ve Güvenliğin Korunmasına Yönelik Alınan Tedbirler

– Taşınan Yükle İlgili Genel Bilgiler ve Mümkünse Yükün Ağırlığı İle Eksantrik Yüklerin En Ağır Tarafının Ağırlık Merkezi

– Yüklerin Doğru Olarak Nasıl Taşınacağı ve Yanlış Taşınması Halinde Ortaya Çıkabilecek Riskler

– Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Riskler ve Korunma Yolları

– Doğru Oturuş

– Gözlerin Korunması

– Gözleri En Az Yoran Yazı Karakterleri ve Renkler

– Çalışma Sırasında Gözleri Kısa Sürelerle Dinlendirme Alışkanlığı

– Gözlerin, Kas ve İskelet Sisteminin Dinlendirilmesi

– Ara Dinlenmeleri ve Egzersizler