acil-durum

Acil Durum Planı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 11. Maddesi gereği işveren; Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp;

  • Olması Muhtemel Acil Durumları Değerlendirerek,
  • Çalışanları ve Çalışma Çevresini Etkileyebilecek Tüm Olası Acil Durumları Belirleyerek,
  • Meydana Gelebilecek Acil Durumların Etkilerini Önleyici ve Sınırlayıcı Tedbirler Alarak,
  • Acil Durumların Olumsuz Etkilerinden Korunmak İçin Gerekli Ölçümleri Ve Değerlendirmeleri Yaparak,
  • Koruma, Kurtarma, Söndürme ve İlkyardım Konularında İşyerinin Durumuna Göre, Çalışanlara Eğitim Verilerek,
  • Acil Durumlara Hazırlanmak Maksadıyla Tatbikatlar Yaparak,

Öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlanır.